Studio

   Jedno od polja stvaralštva vezuje se za rad u studiju pri snimanju gitarskih deonica za različite pesme/kompozicije koje imaju potrebu za zvukom španske gitare sa najlonskim žicama. Deonice mogu sam komponovati (i menjati prema potrebi), a mogu svirati i već napisane, u zavisnosti od toga šta je potrebno. U nastavku se nalazi nekoliko različitih primera upotrebe ove vrste gitare:

– Primer 1: Balada sa arpeđom – najčešći oblik korišćenja španske gitare u baladama.

– Primer 2: Pop Hit ‘n’ strum – primer tehnike koja se koristi u velikom broju pesama.

– Primer 3: Pop solo – primer kada gitara nosi temu pesmu (u dva glasa).

– Primer 4: Pop solo, akordi, arpeđo – u ovom primeru se mogu čuti tri različite mogućnosti gitare.

– Primer 5: Rumba – klasičan primer po uzoru na Gypsy Kings sa pratnjom i solom.

– Primer 6: Samba – ono što karakteriše latino zvuk su zanimljivi ritmovi i svetli akordi.

– Primer 7: Isečak iz emisije “Nikad nije kasno” i primer sola uživo. Kompetan nastup pogledajte ovde.