Refleksije iz Mediterana

Kada sam bio dete, voleo sam da gledam u more tražeći odraz. Prvo bih video sebe ali, kada bih promenio ugao gledanja, menjala bi se i slika. Zamišljao sam da ću, ukoliko napravim dovoljno dobar ugao gledanja, moći da vidim šta se nalazi sa druge strane mora.

Kasnije, počevši da sviram gitaru, misli su mi često putovale u istom pravcu kao i odraz – ka Španiji. Celog života su me vukle ka njenim obalama, a kada sam konačno i stigao do svog odredišta i iskusio ono što sam poželeo, osetio sam kao da me neko dodiruje po ramenu. Okrenuo sam se i uputio pogled ka moru. Po prvi put sam jasno mogao da vidim obale Španije i vratila mi se ista ona dečja ideja: ako napravim dovoljno dobar ugao gledanja, hoću li moći da vidim odraz makar dela svoje zemlje?

Odgovori se nalaze među kompozicijama albuma Refleksije iz Mediterana

  • Jano, Todorke -
  • Balada -
  • Rumba -
  • Jedna želja -
  • Entrada -
  • Balkanska Taranta -
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.