27/05/2018 – Nova pesma!

“Jano, Mori” i “Trenke, Todorke” spojeni u jednu kompoziciju, prošarane 11/8 ritmom. Jano, Todorke